Η ανάγκη για εγκατάσταση καλωδίων ή σωλήνων με ασφάλεια, προβλέπει τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων εκτύλιξης στροφείων. Κατασκευάζουμε εκτυλίκτριες στροφείων για καλώδια ή σωλήνες δύο τύπων για να εξυπηρετούν τις αυξημένες απαιτήσεις σε μεγάλα έργα αγωγών νερού και πετρελαίου, ηλεκτρολογικά έργα όπως αιολικά πάρκα, έργα ΔΕΗ, φωτοβολταϊκά και άλλα.

Δείτε την εκτυλίκτρια στροφείων καλωδίου "σε δράση" σε εργοτάξιο ανέγερσης αιολικού πάρκου.

 

 

Εκτύλιξη και εναπόθεση καλωδίου σε αιολικό πάρκο.

 

E45/26-9Ds Video μέρος 1/4. Παρουσίαση στην "κλειστή θέση λειτουργίας".

 

E45/26-9Ds Video μέρος 2/4. Τεχνικές λεπτομέρειες.

 

E45/26-9Ds Video μέρος 3/4. Συναρμολόγηση στην "ανοιχτή θέση λειτουργίας".

 

E45/26-9Ds Video μέρος 4/4. Αποσυναρμολόγηση και στιγμιότυπα με φορτωμένο μεγάλο στροφείο σωλήνων.

 

 E26/16-7Ds Εκτυλίκτρια καλωδίου διαιρούμενου τύπου.Νέο βίντεο παρουσίασης. Ενδεικτική συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση από την κλειστή στην ανοιχτή θέση.

 

E26/16-7D Εκτυλίκτρια καλωδίου διαιρούμενου τύπου. Βίντεο παρουσίασης. Ενδεικτική συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση από την κλειστή στην ανοιχτή θέση. Νέος τύπος E26/16-7Ds κατασκευάζεται και είναι πλέον διαθέσιμος.

 

E26/16-7 Εκτυλίκτρια καλωδίου μη διαιρούμενη. Βίντεο παρουσίασης χαρακτηριστικών και λειτουργιών.

 

E26/16-7 βίντεο κατά τη λειτουργία. Εκτυλίξη και απόθεση καλωδίου σε αιολικό πάρκο υπό ανέγερση.